11a Katsoni, Nicosia 1082, Cyprus

Monday/Tuesday/Thursday/Friday

9:30-13:30 15:30-18:30

Wednesday / Saturday

9:30-13:30